UREĐAJ ZA PALJENJE / SVJEČICE ZA PALJENJE

Davač impulsa

Davač impulsa, takođe poznat kao senzor položaja radilice, detektuje položaj radilice i šalje signal upravljačkom modulu motora (ECU). Ovaj signal omogućava ECU-u da sinhronizuje paljenje i ubrizgavanje goriva.

Indukcioni kalem (bobina)

Indukcioni kalem, ili bobina za paljenje, transformiše niskonaponsku struju iz baterije u visokonaponsku struju potrebnu za paljenje smeše goriva i vazduha u cilindrima motora. Jedinica indukc. kalema je elektronski modul koji kontroliše rad indukcione kalema.

Komandni uređaj/releji/senzori

Ovi delovi obuhvataju različite komponente sistema paljenja, uključujući upravljačke module, releje i dodatne senzore koji prate parametre poput temperature motora ili pritiska u usisnom sistemu radi optimalnog funkcionisanja sistema paljenja.

Svećice za paljenje

Svećice za paljenje generišu električnu iskru koja zapaljuje smešu goriva i vazduha u cilindrima motora. One su ključne za proces sagorevanja i pokretanje motora.

Imate pitanje?

Kontakt podaci

info@mirado.ba

Odgovaramo u toku radnog vremena !

Imate pitanje? Pozovite nas

Broj telefona 035 / 252 – 248

Radno vrijeme

Pon – Petak 08 : 00 – 18  :00 h

Subota 08 : 00 – 17: 00 h

Nedjelja 09 : 00 – 14 : 00 h

Zapratite nas na našim Socijalnim mrežama

Copyright © 2024 MIRADO d.o.o.