UREĐAJ ZA PRANJE VJETROBRANA

Držač metlice brisača/uležište držača je ključni deo sistema brisača na vašem vozilu koji omogućava sigurno pričvršćivanje i kretanje metlice brisača. Ovaj deo je odgovoran za pravilno funkcionisanje brisača i osigurava da se metlice efikasno kreću preko vetrobranskog stakla kako bi uklonile vodu, prašinu i ostale nečistoće i obezbedile jasnu vidljivost tokom vožnje.

Metlica brisača/guma metlice brisača je deo brisača koji direktno dolazi u kontakt sa vetrobranskim staklom i služi za uklanjanje vode i drugih nečistoća sa stakla tokom vožnje. Ova guma se obično sastoji od specijalnog materijala koji je otporan na habanje i omogućava glatko klizanje preko površine stakla.

Motor brisača je električni ili mehanički uređaj koji pokreće metlice brisača i omogućava im kretanje preko stakla. Ovaj motor kontroliše brzinu i ritam kretanja metlica brisača i osigurava da se voda efikasno uklanja sa stakla.

Posuda/vod za tečnost za pranje je rezervoar koji sadrži tečnost za pranje stakla i omogućava brisačima da raspršuju tečnost na staklo kako bi ga očistili od nečistoća. Ova tečnost obično sadrži sredstvo za čišćenje i antifriz kako bi se sprečilo zamrzavanje tečnosti tokom hladnih temperatura.

Prekidač/relej je električni uređaj koji kontroliše aktiviranje i isključivanje brisača i pumpi za tečnost za pranje. Ovaj prekidač omogućava vozaču da lako upravlja brisačima i prilagodi brzinu kretanja metlica brisača u skladu sa uslovima vožnje.

Prskalica tečnosti za pranje je deo sistema brisača koji raspršuje tečnost za pranje na vetrobransko staklo kako bi ga očistio od nečistoća. Ove prskalice su smeštene na haubi vozila i pružaju ravnomerano raspršivanje tečnosti preko stakla.

Pumpa za tečnost za pranje je uređaj koji pumpa tečnost iz rezervoara za pranje i šalje je do prskalica na haubi vozila. Ova pumpa obezbeđuje konstantan protok tečnosti i omogućava efikasno pranje vetrobranskog stakla tokom vožnje.

Pumpa za tečnost za pranje je uređaj koji pumpa tečnost iz rezervoara za pranje i šalje je do prskalica na haubi vozila. Ova pumpa obezbeđuje konstantan protok tečnosti i omogućava efikasno pranje vetrobranskog stakla tokom vožnje.

Sistem poluga brisača/pogon brisača je mehanički sistem koji povezuje motor brisača sa metlicama brisača i omogućava im sinhronizovano kretanje preko vetrobranskog stakla. Ovaj sistem obezbeđuje stabilno i ravnomerno kretanje metlica brisača i osigurava efikasno čišćenje stakla tokom vožnje.

Uređaj za pranje vetrobranskog stakla je deo sistema brisača koji omogućava raspršivanje tečnosti za pranje na vetrobransko staklo radi čišćenja i poboljšane vidljivosti tokom vožnje. Ovaj uređaj se aktivira putem prekidača u kabini vozila i pruža korisnicima mogućnost da lako očiste staklo od nečistoća.

Imate pitanje?

Kontakt podaci

info@mirado.ba

Odgovaramo u toku radnog vremena !

Imate pitanje? Pozovite nas

Broj telefona 035 / 252 – 248

Radno vrijeme

Pon – Petak 08 : 00 – 18  :00 h

Subota 08 : 00 – 17: 00 h

Nedjelja 09 : 00 – 14 : 00 h

Zapratite nas na našim Socijalnim mrežama

Copyright © 2024 MIRADO d.o.o.